Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

OZ Jewel avoin yhtiö
Unioninkatu 15,
00130 Helsinki

email: info(at)ozjewel.com
puh: 09 6224433
Y-tunnus: 1092492-8

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tiina Arkko
+358 9 6224433
info(at)ozjewel.com

Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

OZ Jewel asiakasrekisteri.

Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon ja asiakasviestintään tavoitteena kohdentaa viestimme niin, että saat juuri itsellesi sopivaa viestintää. Lisäksi tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin.

Käsittelyperusteemme on markkinoinnin osalta oikeutettu etu ja asiakassuhteen hoidon osalta sinun ja meidän välisemme sopimuksen täytäntöönpano. Lähetämme sinulle myös suostumuksesi perusteella sähköisiä suoramarkkinointiviestejä.

Rekisterin tietosisältö

Keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita jättämiäsi tietoja.

Rekisteröidystä eli sinusta voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja titteli / vastuualue

Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala

Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot

Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. kilpailuihin ja tapahtumiin osallistuminen)

Rekisterin tietolähteet

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen Oz Jewel:iin. Keräämme tietoja rekisteröityessäsi tai kun käytät palvelujamme. Keräämme siis henkilötiedot sinulta itseltäsi tehdessäsi ostoksia tai rekisteröityessäsi vastaanottamaan asiakaskirjeemme tai henkilökohtaisten tapaamisten kautta.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin tai mihinkään muuhun tarkoitukseen. Pyydämme asiakkaitamme vain tilauksen kannalta välttämättömiä tietoja. Sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron tarvitsemme tilausvahvistuksen lähettämistä varten sekä yhteydenpitoon mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu ja suojattu käytössämme olevien teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin joihin on pääsy ainoastaan meillä itsellämme. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Jokaisessa Oz Jewel:n lähettämässä suorasähköpostissa on lainmukainen linkki, josta voit halutessasi estää suorapostitukset sähköpostiisi jatkossa.

Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

●saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;

●saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;

●vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

●vaatia henkilötietojesi poistamista;

●peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;

●vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;

●saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja

●vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

OZ Jewel
Unioninkatu 15
00130 Helsinki
Finland
info(at)ozjewel.com

Oz Jewel vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.

Riitojen ratkaisu

Kaikki tätä sopimusta koskevat erimielisyydet, joita ei voida neuvotteluteitse sopia, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

Laatimispäivä: 21.05.2020
Muokattu: 25.01.2022

Updating…
  • Ostoskori on tyhjä.